Domestica


Kurzy pro chůvy


Obsah rekvalifikačního kurzu

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • zásady prevence úrazů v domácnosti i při pobytu venku

2. Poskytování první pomoci dítěte /dětem

 • aktivní nácvik první pomoci při úraze, zranění hlavy, dušení, krvácení, popáleninách atd.
 • druhy úrazů, řešení tísňových situací, kdy volat lékaře
 • výuka probíhá zážitkem

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

 • jak se připravit na návštěvu dětského lékaře, preventivní prohlídky
 • bolesti břicha, zvracení, průjem, alergie, prevence, domácí léčba

4. Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • čištění chrupu,
 • mytí rukou, smrkání
 • stolování
 • nácvik na toaletu

5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

 • desatero správného životního stylu a výživy dětí
 • jídelníček podle věku
 • nevhodné potraviny
 • pitný režim

6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věku dítěte (dětí)

 • vliv faktorů ovlivňující výchovu dítěte
 • vhodné hry pro jednotlivá věková období
 • úloha hraček při práci chůvy
 • motivace – vnitřní, vnější, metody
 • specifikace péče o dítě v dětské skupině
 • chůva v mateřské škole s dvouletými dětmi

7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

 • rodina a vztahy v rodině      
 • postavení chůvy v rodině, zvládání stresových situací v rodině
 • poruchy chování
 • typologie rodinného prostředí
 • řešení problémů s rodiči dítěte

8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

 • popsání jednotlivých vývojových etap 
 • psychosomatický vývoj dítěte
 • řešení konkrétních výchovných problémů s dítěte, se kterými se chůva v rodině setkává
 • socializace dítěte

9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

 • vlastnosti dobré chůvy, příklady z praxe při řešení konfliktních situací
 • etický kodex chůvy

10. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

 • právní předpisy upravující výkon práce chůvy
 • chůva jako zaměstnankyně nebo podnikatelka
 • odpovědnost za škodu během výkonu práce chůvy
 • základy účetnictví OSVČ

11. Provozování a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

 • zákon 247/2014 Sb o péče o dítě v dětských skupinách
 • vyhláška 281/2014 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • vyhláška 410/2005 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny pro více než 12 dětí

Placeholder image