Domestica


Rekvalifikační kurzy
pro hospodyně


Rekvalifikační kurz pro hospodyně

ZNOVU OTEVÍRÁME V DUBNU 2019! Kurz „Hospodyně“ je jedinečný kurz, který Vás naučí, jak kvalitně, dobře a rychle uklízet v domácnosti, jak kvalitně a rychle žehlit různé druhy materiálů a další potřebné praktické dovednosti nutné pro výkon práce v domácnosti.

Kurz Vás připraví na odbornou zkoušku z profesní kvalifikace Hospodyně v domácnosti podle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

K tomuto rekvalifikačnímu kurzu se můžete přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře „Rekvalifikační kurz pro hospodyně “.

Výuka kurzů pro hospodyně v Praze probíhá ve výukovém bytě na adrese IVPD, Lidická 7, Praha 5 - Smíchov.

Nejbližší termín přípravného kurzu ke zkoušce je od 15. 4. 2019–30. 5. 2019.

Teoretická výuka probíhá dne 15. 4., 16. 4., 17. 4., 18. 4., 23. 4., 25. 4. + povinná praxe v rozsahu 30 hodin.

Zkouška z profesní kvalifikace se uskuteční 30. 5. 2019.

Rozsah kurzu: 80 hodin + zkouška

Cena: 8 200 Kč  + 3 025 Kč zkouška

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků.

Obsah rekvalifikačního kurzu 

  1. Úklid domácnosti – teorie i praxe (pravidla rychlého úklidu, údržba jednotlivých místností, způsoby ošetření povrchů – laminát, dřevo, mramor, leštěná žula, koberce, odstraňování skvrn. Uklízecí nástroje a pomůcky, jejich druhy a užití).
  2. Chemikálie – čisticí prostředky (druhy, složení, užití čisticích prostředků, vliv chemických prostředků na životní prostředí, druhy ekologických čisticích a jiných prostředků v domácnosti).
  3. Obsluha domácích přístrojů – teorie a praxe (druhy a způsoby využití domácích přístrojů).
  4. Žehlení a praní – teorie a praxe (obecné zásady snadného žehlení, techniky žehlení košil, kalhot, žehlení tkanin se zipem, neobvyklé žehlicí techniky, druhy tkanin a materiálů).
  5. Psychologie pro hospodyně (konflikty, jak jim předcházet a jak je řešit, způsoby jednání s klienty, postavení hospodyně v domácnosti, různé životní styly, diskrétnost při výkonu práce, praktické příklady, poučení z chybného chování).
  6. Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně  (pravidla podnikání OSVČ, smlouva uzavíraná mezi klientem a hospodyní, odpovědnost za škodu).
  7. Bezpečnost práce a první pomoc (zásady první pomoci při úrazech v domácnosti).

Ceník

Rekvalifikační kurz pro hospodyně

8 200 Kč

V ceně je zahrnuto: učebnice, odborné konzultace s lektory, další studijní materiál

Zkouška z profesní kvalifikace 2.500 Kč + DPH = 3.025 Kč