Domestica


Rekvalifikační kurzy
pro hospodyně


Obsah rekvalifikačního kurzu 

1. Úklid domácnosti - teorie i praxe (pravidla rychlého úklidu, údržba jednotlivých místností, způsoby ošetření povrchů – laminát, dřevo, mramor, leštěná žula, koberce, odstraňování skvrn. Uklízecí nástroje a pomůcky, jejich druhy a užití.) .

2. Chemikálie - čisticí prostředky (druhy, složení, užití čisticích prostředků, vliv chemických prostředků na životní prostředí, druhy ekologických čisticích a jiných prostředků v domácnosti).

3. Obsluha domácích přístrojů - teorie a praxe (druhy a způsoby využití domácích přístrojů).

4. Žehlení - teorie a praxe (obecné zásady snadného žehlení, techniky žehlení košil, kalhot, žehlení tkanin se zipem, neobvyklé žehlicí techniky, druhy tkanin a materiálů).

5. Základy stolování a etikety - teorie a praxe (stolování při různých příležitostech, stolní inventář, způsoby servírování jídel a nápojů).

6. Psychologie pro hospodyně (konflikty, jak jim předcházet a jak je řešit, způsoby jednání s klienty, postavení hospodyně v domácnosti, různé životní styly, diskrétnost při výkonu práce, praktické příklady, poučení z chybného chování).

7. Základy účetnictví a práva pro hospodyně (pravidla podnikání OSVČ, smlouva uzavíraná mezi klientem a hospodyní, odpovědnost za škodu).

8. Bezpečnost práce a první pomoc (zásady první pomoci při úrazech v domácnosti).

Absolventky, které složí závěrečnou zkoušku, obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. 

 

Placeholder image